Der kendes ca. 4800 arter af edderkopper fra Europa* (Fauna Europaea Database v. 2009.1, The World Spider Catalog v. 10.0). Dette antal inkluderer ca. 300 tvivlsomme arter (nomina dubia) så antallet af valide arter er ca. 4500. Ca. 535 arter er kendt fra Danmark. Edderkopper tilhører således en relativ artsrig dyreorden (Araneae), der kun antalsmæssigt overgås af de store insektordener.
Jeg vil på denne hjemmeside forsøge at tilvejebringe makrobilleder af så mange af Europas arter som muligt. Med kun ca. 15% af de europæiske arter (ca. 50% af de danske) dækket af hjemmesiden er der lang vej endnu før gallerierne er komplette. En del arter mangler beskrivelser, hvilket skyldes at jeg kun laver beskrivelser om vinteren, hvor jeg ikke samler og fotograferer så meget. Har du samlet arter, som ikke figurerer på siden må du meget gerne sende dem til mig, så vil jeg fotografere dem, og tilføje billederne til gallerierne.
Billedgallerierne, som er sorteret efter edderkoppefamilie, kan i mange tilfælde sammen med beskrivelserne af størrelse, levested m.m. anvendes til at artsbestemme fundne edderkopper. En del arter, især de små, kan dog kun artsbestemmes med sikkerhed ved at sammenligne udseendet af de udvendige kønsorganer med tegninger fra litteraturen. Hertil benyttes en stereolup som dog er forholdsvis dyr at anskaffe. En relativt billig floralup med 10 eller 20 ganges forstørrelse øger dog betragteligt antallet af edderkoppearter, som kan bestemmes med sikkerhed i forhold til med det blotte øje.
Det er mit håb, at denne hjemmeside kan medvirke til at flere vil interessere sig for edderkopper og deres forhold. Dels er der et behov for, at i højere grad at inddrage denne gruppe i naturforvaltningen, og dels er der stadig et behov for at få et bedre kendskab til de forskellige arters udbredelse.
*Definitionen af Europe følger Fauna Europaea Database Version 2009.1 af P.J. van Helsdingen. I IE8-IE10 kan hjemmesiden ikke fastholde scrolle-positionen ved tilbagevenden til en side men dette ser ud til at virke i IE11. Venligst send en mail hvis du opdager fejlbestemmelser.
Gå til billedgallerier
The Pseudoscorpions of EuropeThe Spiders of the AzoresThe Spiders of Greenland
Europas og Grønlands edderkopper
Billeder og artsbeskrivelser
© 2011 Jørgen Lissner
Nu med 7784 billeder af 1000 arter. Sidst opdateret den 21-04-2014
Gå til billedgallerier
 
Besøgt siden før? Se de nyeste 200 billeder her
The Spiders of the Faroe IslandsSpecialsider: