sorteret for danske arter
Billedgalleri og artsbeskrivelser
Tekst og fotos © 2011 Jørgen Lissner
Europas og Grønlands edderkopper
Familie: Sparassidae (Kæmpekrabbeedderkopper)
Biologi: Sparassidae er en fortrinsvis tropisk familie med hovedparten af arterne udbredt i sydøst Asien og Australien. Arten Micrommata virescens er den eneste der forekommer i naturligt Nord- og Mellemeuropa, herunder også Danmark. Tychicus longipes er indslæbt til Holland fra øen Ambon i Indonesien.
Karakteristik af familien: Familiens arter er karakteriseret ved, at være ret flade, langbenede edderkopper. Benene sidder mere eller mindre vinkelret på kroppens længdeakse, og giver arterne et krabbelignende udseende.
Slægt: Micrommata Latreille, 1804
Karakteristik af slægten: Slægten er karakteriseret ved at forkroppen er længere end bred, og indsnævret ved hovedet. Bagkrop langstrakt. Den forreste øjenrække er tilbagebøjet mens den bagerste er let fremadbøjet. Labium lille og halvcirkelformet. Længden af benpar IV kun lidt længere end længden af de øvrige benpar. De er lurejægere som sidder og venter på byttet i lav vegetation. Scopulae på tarsus og metatarsus er veludviklede og giver edderkopperne en fantastisk fasthæftningsevne til glatte overflader.
Micrommata virescens (Clerck, 1757) - Smaragdedderkop
Kendetegn: Denne ret store art er så karakteristisk, at den ikke kan forveksles med andre arter. Øjnene er sorte, og er omkranset af hvide hårringe. Forkrop og ben hos han og hun er grønne til mørkegrønne, med tiltrykte fine hvide silkeagtige hår. Tibia IV har kun én dorsal torn, en karakter som adskiller arten fra den nærtstående M. ligurina, som har to dorsale torne. Hunner og juvenile af begge køn har lyst smaragdgrønne bagkroppe med et gult midterbånd, der dog for det mestes vedkommende er udfyldt af et smaragdgrønt hjertemærke. Den unge han skifter kort før overvintringen til en lysegul farvevariant med utydelige purpurrøde længdebånd og pletter, og overvintrer som subadult. I maj foretages det sidste hudskifte, hvor hannen antager sin spraglede voksendragt som består af en blank gul bagkrop med tre purpurrøde længdebånd. Små juvenile minder en del om de subadulte hanner i det de er strågule og med mange små lyserøde til purpurrøde pletter. Voksne dyr, især hanner, ses dog ikke ret ofte. Længde: Hun 12-15 mm; han 8-10 mm. Kønsmodenhed: Hanner har en meget kort sæson fra sidst i maj til først i juni, hunner fra maj til til august. Habitat: Egekrat, gerne med blåbær og lyng som undervegetation, gerne hvor der er lidt fugtigt. Forekommer også jævnligt på urter og småtræer i skovlysninger, skovkanter eller i lav vegetation i moser. Udbredelse: Generelt sjælden i Danmark men dog lokalt talrig i egnet habitat. De fleste lokaliteter findes nok i Jylland. Vidt udbredt i Europa og nogenlunde almindelig i egnet habitat.
Han.
Han.
Subadult han.
Subadult hun.
Subadult hun.
Juvenil.
Juvenil.
Han.
Han.
Han.
Han.