sorteret for danske arter
Billedgalleri og artsbeskrivelser
Tekst og fotos © 2011 Jørgen Lissner
Europas og Grønlands edderkopper
Familie: Oxyopidae (Losedderkopper)
Biologi: En overvejende tropisk familie med kun ret få arter i Europa fordelt på to slægter. Losedderkopper jager deres bytte om dagen i lav vegetation, hvor de udnytter deres evner som hurtige løbere og gode springere. De spinder hverken fangnet eller retræter. Ægsækken fastgøres til lave buske og urter, og vogtes af hunnen.
Karakteristik af familien: Familiens arter er kendetegnet ved, at benene er forsynet med lange udstående torne, som stritter ud til alle sider. Også placeringen af øjnene i en sekskantet ring er karakteristisk for familien. Bagkroppen er tilspidset bagtil.
Slægt: Oxyopes Latreille, 1804
Karakteristik af slægten: Slægten er karakteriseret ved at den bagerste øjenrække er stærkt fremadbøjet. Afstanden fra de bagerste laterale øjne til de bagerste midterøjne eller til de forreste midterøjne er næsten ens. Afstanden mellem de forreste laterale øjne er næsten den samme som afstanden mellem de bagerste midterøjne. Benpar IV længere end benpar III.
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) - Losedderkop
Kendetegn: Grundfarven er mørkebrun, men er delvist skjult af en tæt beklædning af rødbrune og hvide skælhår. Skælhårene er farvemæssigt fordelt så de danner et karakteristisk mønster, hvor hovedets frontal side deles af en lys midterstribe, som går op bag øjnene, og udvides til et bredt midterbånd. To lidt mere udflydende hvide striber oprinder i øjenregionen, og løber skråt bagud mod forkroppens sider. Bagkroppen rødbrun med bredt lyst midterbånd, der ofte indeslutter et mørkt felt forrest. Ben mørkebrune, men beklædt med rødbrune og hvide skælhår, der danner ringtegninger. Længde: Hun 6-10 mm; han 6 mm. Kønsmodenhed: Hanner maj og juni, hunner til august. Habitat: I Danmark træffes arten i varme hedemoser. I Mellemeuropa optræder arten i flere habitattyper, såsom enge med høj urtevegtation, lysåbne skove med buske og urter, og lyngbevoksninger. Udbredelse: Nu kun kendt fra nogle få hedemoser i Østjylland. Formodentligt uddød på Sjælland. Mere almindelig syd og øst for Danmark. Kendes ikke fra Storbritannien.
Han.
Han.
Hun.
Hun.
Subadult hun.
Subadult hun.
Subadult hun.
Subadult hun.
Subadult hun.
Subadult hun.
Subadult han.
Subadult han.