sorteret for danske arter
Billedgalleri og artsbeskrivelser
Tekst og fotos © 2011 Jørgen Lissner
Europas og Grønlands edderkopper
Familie: Cybaeidae (Vandedderkopper)
Biologi: En ret lille familie med kun få europæiske arter. Mens vandedderkoppen er familiens eneste repræsentant i Nordeuropa, findes der yderligere tre arter i Syd- og Mellemeuropa i slægten Cybaeus.
Slægt: Argyroneta Latreille, 1804
Karakteristik af slægten: Slægten indeholder kun én art, Argyroneta aquatica, som forekommer med sin egen underart i Japan, A. aquatica japonica. Argyroneta betyder "sølvspind" på latin, og henviser til den enestående "dykkerklokke" arten spinder under vandet.
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - Vandedderkop
Kendetegn: Mellemstor edderkop som er fuldstændig tilpasset et liv i vand. Forkrop lys til mørk gulbrun. Bagkrop tæt plyshåret. Oppe af vandet er bagkroppen ensfarvet gråsort. Under vandet er bagkroppens plyshår omgivet af et luftlag, der giver edderkoppen et sølvskinnende udseende. Ben har samme farve som forkroppen. De to bagerste benpar er forsynet med bræmmer af lange svømmehår, som er et godt feltkendetegn for både voksne og juvenile individer. Svømmehårene ses tydeligt med floralup når edderkoppen er i en hvid fotobakke med vand. Arten er en af få, hvor hannerne som regel er større end hunnerne. Retræten anlægges under vand, og består af et dykkerklokke-formet spind, som holdes fyldt med luft hentet ved overfladen. Arten er kendt for at kunne levere et smertefuldt bid. Længde: Hun 8-12 mm; han 10-15 mm. Kønsmodenhed: Hele året. Habitat: Damme, langtsomt flydende vandløb, kanaler og lavvandede søer, som regel hvor der er veludviklede bestande af undervandsplanter. Udbredelse: Kendt fra det meste af Danmark, men lokal. Flest lokaliteter findes i egne med relativt uforurenede damme og småsøer. Hvor den forekommer er den ofte talrig. Total udbredelsen er palæarktisk med forekomster i Nord- og Mellemeuropa, og det nordlige Asien op til 62° grader nord. Arten er sjældnere i Mellemeuropa end i Nordeuropa.
Han.
Hun.