sorteret for danske arter
Billedgalleri og artsbeskrivelser
Tekst og fotos © 2011 Jørgen Lissner
Europas og Grønlands edderkopper
Familie: Clubionidae (Sækspindere)
Biologi: Lever en forholdvis skjult tilværelse, typisk på vegetation, om dagen skjult i retræter på blade, mellem visne blade i tuer, bag bark og under objekter på jorden.
Karakteristik af familien: Arterne i familien har en overfladisk lighed med nogle af arterne i Gnaphosidae, men de mangler de cylindriske spindevorter, og har de bagerste midterøjne cirkulære. Kroppen bæres tæt ved overfladen på moderat lange, stærke ben.
Slægt: Clubiona Latreille, 1804
Karakteristik af slægten: Kompakte, små til mellemstore edderkopper med oval forkrop og let fremspringende hoved. Øjenene sidder i to rækker, den bagerste række er bred med alle øjne runde. Det kan godt virke som om der er seks øjne i den forreste række, da begge rækkers laterale øjne er ret tæt på hinanden. Arterne er sparsomt behårede, og for det meste med ensfarvede bagkroppe i gule, orange eller brune farver, sommetider med mørkere hjertemærke. Ganske få arter har et karakteristisk sildebensmønster længere tilbage på bagkroppen. Spinder sækformede retræter, der kan være åbne i begge ender eller lukkede, og som anlægges i sammenrullede løvblade, sammenbøjede græsblade, eller bag bark og under objekter på jorden. Sækspinderne er nataktive, og opholder sig om dagen i retræterne, som også benyttes til hudskifte, parring, æglægning og overvintring. De benytter ikke fangspind. Nogle arter er vanskelige, at adskille uden brug af stereolup.
Clubiona brevipes Blackwall, 1841
Hun.
Hun.
Hun.
Hun, spindevorter.
Hun.
Hun.
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867
Clubiona comta C. L. Koch, 1839
Kendetegn: Denne art har et karakteristiskt rødbrunt hjertemærke og sildebenstegning på bagkroppen. En almindelig art som kun kan forveksles med C. genevensis, som dog er meget sjælden i Danmark. Samme bagkropstegning findes også hos C. corticalis, men her er grundfarven noget mørkere, og denne art er næsten dobbelt så stor som C. compta. Længde: Hun 3.5-6 mm; han 3-5 mm. Kønsmodenhed: Forår og sommer. Habitat: På blade af træer og buske og under bark. Udbredelse: Almindelig i Danmark og resten af Europa.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun, bagkropstegninger.
Hun.
Hun, brystplade og munddele.
Hun, epigyn.
Hun, spindevorter.
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
Kendetegn: Samme bagkropstegninger med mørkt hjertemærke og sildebensmønster som hos C. compta, men farven er mørkere, nærmest brunlilla. Clubiona corticalis er også betydeligt større end C. compta. Arten bør derfor ikke kunne forveksles med andre Clubiona arter. Længde: Hun 7-10 mm; han 6-10 mm. Kønsmodenhed: Forår og sommer. Habitat: Under bark af træer, ofte sidder retræter fra mange individer tæt sammen. Udbredelse: Lokalt almindelig på Sjælland, meget sjælden i Jylland. Vidt udbredt i Europa, og almindeligere mod syd.
Juvenil.
Subadult han.
Subadult han.
Han.
Han.
Han, bagkropstegninger.
Han.
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862
Kendetegn: En lidt buttet Clubiona med en varm gulligfarvet bagkrop der har en rødlig midterlinie og bagkropsspids. Han og hun er næsten ens. Længde: Hun 4-5 mm; han 3-4 mm. Kønsmodenhed: Hele året. Habitat: I Danmark har jeg truffet denne art i kystklitter og på heder. I Europa kendes den også fra kalkoverdrev og moser. Udbredelse: Lokalt almindelig i det meste af Danmark, vidt udbredt i Europa.
Hun.
Hun.
Hun.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995
Kendetegn: Arten er først for nyligt blevet udskilt fra den nærtstående C. similis som dog ikke forekommer i Danmark. Clubiona frisia er den lyseste sækspinderart vi har i Danmark, ofte har den samme farve som en skrællet kartoffel, dog med lidt mørkere hjertemærke. Det blålige skær som ses på et af billederne nedenfor er nok et artefakt fra blitzbelysningen. Længde: Hun 5-7 mm; han 5-6 mm. Kønsmodenhed: Hele året. Habitat: Marehalmstuer i i kystnære klitter og på strandvolde. Udbredelse: Arten er meget almindelig i klitterne langs den jyske vestkyst. Optræder noget sjældnere langs vores andre kyster, og så vidt jeg ved træffes den ikke i indlandet. Vidt udbredt i Nordeuropa, hvor arten også træffes i andre habitater.
Han.
Han.
Han.
Han, spindevorter.
Han.
Han.
Han.
Hun.
Hun.
Hun.
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Clubiona genevensis L. Koch, 1866
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Hun.
Hun.
Hun.
Clubiona germanica Thorell, 1871
Clubiona lutescens Westring, 1851
Kendetegn: Ret mørk, ensfarvet bagkrop i gul- eller rødbrun nuance. Hannen har en betydeligt slankere bagkrop end hunnen. Ligner meget den almindelige C. terrestris. Længde: Hun 6-8 mm; han 4-6 mm. Kønsmodenhed: Forår og sommer. Habitat: På vegetation i fugtige skove og enge, findes også i moser. Udbredelse: Almindelig i Nord- og Mellemeuropa, herunder Danmark.
Hun.
Han.
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862
Hun.
Hun.
Hun, spindevorter.
Clubiona norvegica Strand, 1900
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Clubiona pallidula (Clerck, 1757)
Kendetegn: Nok den største og mørkeste danske art. Bagkrop mørk lilla brun og uden mønster. Længde: Hun 7-11 mm; han 6-8 mm. Kønsmodenhed: Sommer og efterår. Habitat: På buske og træer i skove, parker og haver. Udbredelse: Kendt fra hele Danmark, men lokal. Vidt udbredt i Europa men ikke særlig almindelig.
Hun.
Hun.
Han.
Han.
Han.
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 - Tagrørssækspinder
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Han.
Han.
Han.
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863
Han.
Han.
Han.
Ægsæk.
Hun.
Hun med ægsæk i retræte af silke belagt på indersiden af et sammenspundet bregneblad.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun, bagkropstegninger.
Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897
Kendetegn: Gulbrun til rødbrun art i lyse nuancer med hjertemærket lidt mørkere. Ret tæthåret. Hovedet virker smallere end hos de øvrige arter. Længde: Hun 6-8 mm; han 5-7 mm. Kønsmodenhed: Hele året. Habitat: Forekommer i mange fugtige naturtyper, typisk i lav vegetation. Udbredelse: Meget almindelig i Danmark og i det meste af Nordeuropa. Sjældnere i dele af Mellemeuropa.
Han.
Han.
Hun.
Han.
Hun, angrebet af parasitisk svamp.
Hun, angrebet af parasitisk svamp.
Hun, angrebet af parasitisk svamp.
Clubiona subsultans Thorell, 1875
Kendetegn: Gyldenbrun bagkrop med tydeligt mørkere hjertemærke. Længde: Hun 5-7 mm; han 4-7 mm. Kønsmodenhed: Hele året. Habitat: Bag bark, i mos og under sten i lysåbne skove. Udbredelse: Ikke særlig almindelig i Danmark men registreret i de fleste landsdele. Vidt udbredt i Nord- og Mellemeuropa og ret almindelig syd for Danmark.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun, bagkrop.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Clubiona subtilis L. Koch, 1867
Kendetegn: En ret lille art med iøjnefaldende mørkere forkrop. Bagkrop gulbrun med mørkere hjertemærke, nogle gange kontrasterende rødbrunt, andre gange kun svagt mørkere end resten af bagkroppen. Længde: Hun 3-4.5 mm; han 2.5-3 mm. Kønsmodenhed: Hanner forår og sommer, hunner hele året. Habitat: Fugtigt mos og i lav vegetation på primært kystnære lokaliteter. Udbredelse: Ret almindelig i Danmark og Nordeuropa. Alle mine danske fund er fra kystnære lokaliteter. Arten er sjældnere i Mellemeuropa.
Han.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Han.
Han.
Han.
Han.
Han.
Clubiona terrestris Westring, 1851
Kendetegn: Bagkrop rødbrun med mørkere hjertemærke. Forkrop gulbrun med hovedområdet en anelse mørkere. Længde: Hun 6-7 mm; han 5-6 mm. Kønsmodenhed: Hanner forår og sommer, hunner hele året. Habitat: Forekommer i mange fortrinsvis tørre naturtyper, inklusiv haver, i førn, under sten, og bag bark. Udbredelse: En af slægtens almindeligste arter. Vidt udbredt i Europa.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843
Kendetegn: Hunnens forkrop gullig til lyst orangebrun. Ben lyst gulbrune. Bagkroppen er ensfarvet rødbrun, undertiden med svagt mørkere hjertemærke. Bagkroppen er beklædt med korte lyse hår. Hannen meget lig hunnen men gennemsnitlig en halv millimeter kortere. Palpens tibial apophyse er spadeformet og sort. Længde: Hun 3.6-4.6 mm; han 3.3-3.9 mm. Kønsmodenhed: Voksne hanner og hunner er truffet stort set hele året rundt med hovedparten af registreringerne fra april til september. Habitat: På blade og grene af nåletræer og ved basis af urter og halvbuske, i førn og under sten. Arten er også kendt fra tørvemoser. Udbredelse: Stort set alle temperede egne på den nordlige halvkugle
Hun.
Hun.
Subadult han.
Subadult han.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Hun.
Juvenil.